DE・LUNA

DE LUNA

The world professional pool player

デルーナアート
動画再生

10 time practice

Full break take1

デルーナタイクアート
動画再生

10 time practice

Full break take5

マスワリ
動画再生

break run out 1min

極引き
動画再生

Amazing next position

2019/11/17 JEFFREY DELUNA

チャレンジマッチ

Eigo tyaunen
Kore ha ro-mazi yanen

→syasin

bureiku tuyoi kara tonnde syoumei kigu hason sinpai(*ノωノ)

syoumei no iti wo takaku sita

ato rasya ha sara ya kara omoikkiri bureiku ha sinpai yanen

Highlights

Challenge match 8 persons

10回で何個入るでしょうか

9ball Full break 10 time practice

Highlights

60min lesson

Commemorative photo

Announcements Poster

kokuti posuta
カチンコ
katinko wo konotame ni kouten

EIGO TYAU
TADA NO RO-MAZI YADE
MAA, MINASANN TANOSINNDE KUREMASITAWA(^^♪

Yoku minsan oatumatini natte kuremasita.

Yaru mae atumaru ka sinpai sita!


Minasan kanari sigeki ni natta youdesitawa

maa mata nanka yarimahyo♪♪

デルーナ サイン

De・luna no sain kabe ni kaite moratta

 

Tugi mata yarimahyo

minna ga tanoshimetara iiyone

BRO Our Teams

BRO challenger loses all games.

Mattaku zigen no tyau Billiards yatta wa.
Iimon mise te moratta wa 

Featured Player

Tugi mo yaritai ne

Donata ka kibou are ba onegai simasu.

zyosei to iu iken mo arukedo ne!

 

Name
Oomoikkiri misedama wo yattekureru kata ga iine
Player Name
kore dare yanen 💦
Country
fumei yanen

Support us by Billiards cafe&bar BRO